Οθόνες D-Partner

othoni_profil

Οθόνη προφίλ

Στην οθόνη Προφίλ πραγματοποιείται καταχώρηση προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης, όπως ονοματεπώνυμο, ύψος, βάρος, ηλικία, τύπο και έτος διάγνωσης διαβήτη. Συμπληρώστε να πεδία με την ένδειξη Υποχρεωτικό, ανάλογα με τον τύπο διαβήτη που σας αφορά. Καταγράψτε τον τύπο του διαβήτη που σας αφορά. Η εφαρμογή D-Partner υποστηρίζει τους ακόλουθους […]
insulin_dose_calculator

Υπολογισμός ινσουλίνης

Καταγράψτε τις προγευματικές, μεταγευματικές ή άλλες τιμές γλυκόζης και υπολογίστε όπου και όταν αυτό απαιτείται, την προτεινόμενη ινσουλίνη που πρέπει να πάρετε, βάσει των παραμέτρων διαβήτη που έχουν καταχωρηθεί στο Προφίλ σας και της ποσότητας υδατανθράκων σε γραμμάρια που θα καταναλώσετε. Ο αλγόριθμος υπολογισμού ινσουλίνης που χρησιμοποιεί […]
graphs

Γραφήματα

Παρουσιάζονται γραφικές απεικονήσεις των μετρήσεων γλυκόζης, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c), αρτηριακής πίεσης, σφίξεων, βάρους και βηματομέτρου στην μονάδα του χρόνου. Ειδικότερα για τις μετρήσεις γλυκόζης, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης ημερήσιας και εβδομαδιαίας κατανομής όπως επίσης και διαγράμματος στόχων. Για τις μετρήσεις γλυκόζης παρουσιάζονται 4 διαφορετικά γραφήματα: 1) Διάγραμμα […]
hypo_alert_1

Hypo-Alert

Σε περίπτωση εμφάνισης υπογλυκαιμίας που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί, πατώντας το κουμπί Hypo-Alert μπορείτε να στείλετε μέσω SMS την πιο πιθανή γεωγραφική σας θέση σε ένα αριθμό επείγουσας ανάγκης που έχετε ορίσει στην καρτέλα Προφίλ. Στο μήνυμα περιέχεται ένας υπερσύνδεσμος (url link) της υπηρεσίας Google Maps με […]
telemedicine_1

Τηλεϊατρική

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να ενημερώνετε την ηλεκτρονική σας καρτέλα ασθενούς με τα στοιχεία και τις μετρήσεις που πραγματοποιείτε. Ο υπερσύνδεσμος της σελίδας της καρτέλας ασθενούς είναι: https://www.diabetesinnovations.gr/DPartner Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική σας καρτέλα γίνεται με το email και τον προσωπικό σας κωδικό που δώσατε […]

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr