Πρωτοδιάγνωση Διαβήτη

Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση αλλά και τη πρόληψη / φροντίδα των επιπλοκών

1. Πρωτοδιάγνωση Διαβήτη

Doctor making blood sugar test. Hands with gloves on medical backgroundΤο σημαντικότερο όλων κατά την πρωτοδιάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη είναι η κατανόηση της νόσου από τον ασθενή με ψυχραιμία και ωριμότητα, με τη βοήθεια και τις κατευθυνσεις των επαγγελματιών υγείας, στοχεύοντας στον απο κοινού σχεδιασμό ενός πλάνου αντιμετώπισης, με βασικό γνώμωνα την πλήρη εξατομίκευση της θεραπευτικής παρέμβασης, σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία, τις ανάγκες, τον τρόπο ζωής αλλά και την κοινωνικοοικονομιο προφιλ του ασθενούς.
Ο ρόλος του οικογενειακού και φιλικού περιβάλοντος του ασθενους, κατα την χρονική περίοδο της πρωτοδιάγνωσης, είναι σημαντικός ιδιαίτερα όσον αφορά την ψυχολογική υποστηριξη αλλά και την συμβολή στην αλλαγη του τρόπου ζωής και διατροφής του ασθενούς. Συχνά, όμως, το περιβάλλον μπορεί να γίνει ιδιαίτερα πιεστικό ή υπερπροστατευτικό προκαλόντας δυσμενείς συνέπειες στον ψυχισμό του ατόμου με διαβήτη, με αποτέλεσμα να οδηγεί ενίοτε σε αρνητική στάση από τον ασθενή με συνεπεια τελικά την πλημελή φρονίδα και αυτοδιαχείρηση της νόσου. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον βαθμό και τον τρόπο παρέμβασης από το περιβάλλον του ασθενούς.
Στην εποχή μας διατίθεται μια πληθώρα θεραπευτικών προσεγγίσεων για το σακχαρώδη διαβήτη γεγονός που κάνει την νόσο αντιμετωπίσιμη, ιδίως αν ο ασθενής συνεργάζεται με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας (διαβητολόγος, διαιτολόγος, ψυχολόγος, σύμβουλος φυσικής δραστηριότητας κλπ).

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr