Ολοκληρώθηκε το D-Partner

Το D-Partner είναι μια “έξυπνη” εφαρμογή διαχείρισης του διαβήτη της Diabetes Innovations© για συσκευές smartphones και tablets. Σκοπός της εφαρμογής είναι παρέχει ένα “έξυπνο” και “εύκολο” τρόπο διαχείρισης του διαβήτη, κάνοντας τη καθημερινή ζωή του ασθενή με διαβήτη ευκολότερη. Είναι κατάλληλη για κάθε είδος διαβήτη, όπως τύπου 1, τύπου 2, LADA, MODY, δευτεροπαθή, στεροειδή, εγκυμοσύνης και άλλους.

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr