Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας diabetesinnovations.gr, η οποία ανήκει και λειτουργεί υπό την Diabetes Innovations ΕΠΕ. Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου ισοδυναμεί με αποδοχή και των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται στους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας και περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων του Επισκέπτη/Χρήστη, θέματα ασφάλειας και δικαιωμάτων του Επισκέπτη/Χρήστη.

1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Εταιρεία (και συνάμα το diabetesinnovations.gr) δεν χρησιμοποιεί μηχανισμούς εγγραφής μέλους ή σύνδεσης σε λογαριασμούς για τους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας και άρα δεν συλλέγει κανένα προσωπικό ή ευαίσθητο δεδομένο τους. Η περιήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία συλλέγει και διαχειρίζεται προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα μόνο από τους Χρήστες της εφαρμογής D-Partner, η οποία έχει κατασκευαστεί και ανήκει αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου στην Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά οι Χρήστες της εφαρμογής D-Partner τα έχουν παραχωρήσει αυτοβούλως στην Εταιρεία έχοντας προηγουμένως αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής. Ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και πρόσβασης στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιγράφεται πλήρως στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής D-Partner και αφορά αυστηρά και μόνο τους χρήστες της εφαρμογής.
Ειδικότερα για την πρόσβαση στα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, πουλά ή ανταλλάσσει με τρίτους τα αποθηκευμένα δεδομένα, για κανένα λόγο και σκοπό.

2. HTTP COOKIES
Κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, τo diabetesinnovations.gr δύναται να αποστείλει cookies (πολύ μικρά αρχεία κειμένου) στον περιηγητή (web browser) του Επισκέπτη/Χρήστη για την αναγνώριση της επαναλαμβανόμενης επισκεψιμότητάς του, την κινητικότητα και τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας. Τα cookies μπορεί να αποθηκευθούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, στη μνήμη του περιηγητή ή στην κινητή συσκευή του.
Το diabetesinnovations.gr δεν χρησιμοποιεί τα cookies για διαφημιστικούς ή εμπορικούς λόγους, ερωτηματολόγια ή έρευνες αγοράς.
Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται κάθε φορά που λαμβάνει ένα cookie, όπως επίσης να διαγράψει ή/και να απενεργοποιήσει τα cookies, ακολουθώντας τις οδηγίες που του προσφέρει η συσκευή περιήγησης που χρησιμοποιεί.

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Η Εταιρεία μεριμνά για την ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα των Επισκεπτών/Χρηστών και χρησιμοποιεί το ασφαλές στρώμα υποδοχών SSL/TLS πάνω από το οποίο πραγματοποιείται η τυπική HTTP σύνδεση.
H Εταιρεία δεν προχωράει αυτοβούλως στην ταυτοποίηση της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP) με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία του Επισκέπτη/Χρήστη. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP για τον εντοπισμό του Επισκέπτη/Χρήστη του οποίου οι πράξεις είναι αντίθετες με τους Γενικούς Όρους Χρήσης και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, ή: (α) αν απαιτείται από δικαστική απόφαση, νόμο, κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή, (β) για να προστατέψει τα νόμιμα συμφέροντά της.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας δύναται να παρέχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων για ενημερωτικούς σκοπούς. Για αυτές τις ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία και τον έλεγχο της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου των τελευταίων, καθότι αυτές διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και τη δική τους πολιτική απορρήτου.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ως προς την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής D-Partner που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, τα δικαιώματα των χρηστών περιγράφονται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής D-Partner. Για τους υπόλοιπους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας των οποίων τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από την Εταιρεία, η παρούσα πολιτική δεν προσδιορίζει δικαιώματα προστασίας δεδομένων.

6. ΠΑΙΔΙΑ
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν την καθιστά ακατάλληλη για τους ανηλίκους. Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα για ενημερωτικούς σκοπούς επιτρέπεται σε ανηλίκους όχι όμως και η χρήση της εφαρμογής D-Partner, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες. Ειδικότερα για την εφαρμογή D-Partner, επειδή η Εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη, αναμένει από τον χρήστη να έχει λάβει την συγκατάθεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς, ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών και την εξέλιξη της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε συχνά το παρών κείμενο για να ενημερώνεστε για τυχούσες αλλαγές. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ενημερώνει τους Επισκέπτες/Χρήστες για τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μέσα από τα νέα της Ιστοσελίδας.

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr