Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

companyΗ Diabetes Innovations είναι μια εταιρία ανάπτυξης Ιατρικού λογισμικού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσανατολισμό στο πεδίο του σακχαρώδους διαβήτη. Στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών για συσκευές κινητών τηλεφώνων (smartphones) και tablets που αποσκοπούν:

  •  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαβήτη μέσω της σωστής αυτοδιαχείρισης της νόσου
  •  στη διευκόλυνση των επιστημόνων υγείας στην στενότερη παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών τους
Κλειδί της επιτυχίας μας αποτελεί η στενή συνεργασία επιστημόνων υψηλού επιπέδου τόσο από το χώρο της τεχνολογίας όσο και της Υγείας με γνώμονα την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής τεχνολογικής και επιστημονικής αξιοπιστίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

banner_dpartnerD-Partner

Το D-Partner είναι μια “έξυπνη” εφαρμογή διαχείρισης του διαβήτη της Diabetes Innovations© για συσκευές smartphones και tablets με λειτουργικά Android και iOS. Σκοπός της εφαρμογής είναι παρέχει ένα “έξυπνο” και “εύκολο” τρόπο διαχείρισης του διαβήτη, κάνοντας τη καθημερινή ζωή του ασθενή με διαβήτη ευκολότερη. Είναι κατάλληλη για κάθε είδος διαβήτη, όπως τύπου 1, τύπου 2, LADA, MODY, δευτεροπαθή, στεροειδή, εγκυμοσύνης και άλλους.

Περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία εταιρείας

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr