Όροι Χρήσης D-Partner

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΣΥΜΒΑΣΗ» Ή ΟΙ «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ D-PARTNER (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΕΦΑΡΜΟΓΗ») Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΌ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DIABETES INNOVATIONS LTD» (ΕΦΕΞΗΣ «DI») (H ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΜΜΗ 128394207000 ΚΑΙ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Θεσσαλονίκης 3, ΤΚ 184 53) ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ Η DI ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (SOFTWARE), ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (link) ΣΕΛΙΔΩΝ), Ή ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DI ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ.

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ 2013 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΦΕΞΗΣ «ΕΔΕ»). Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η DI ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Η ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ HYPO-ALERT, Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ (ΕΦΕΞΗΣ ΟΙ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»). ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ» ΚΑΙ «HYPO-ALERT», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ VODAFONE.

Για τους συνδρομητές Vodafone: ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ DI ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ».

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Οι ορισμοί και οι κανόνες ερμηνείας στο παρόν άρθρο ισχύουν για τους Όρους Χρήσης.
Χρήστης: Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, είτε για λογαριασμό του ιδίου είτε για λογαριασμό τρίτου.
Εξουσιοδοτημένος Χρήστης: Τρίτο πρόσωπο στο οποίο ο Χρήστης παρέχει πρόσβαση, μέσω της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής, στην προσωπική του ηλεκτρονική σελίδα ασθενούς που διατηρεί, μέσω ενός κωδικού πεπερασμένης διάρκειας.
Εφαρμογή: Το D-Partner, ως εφαρμογή στο κινητό ή/και tablet, στο διαδίκτυο και οι συναφείς Υπηρεσίες του.
Υπηρεσίες: Οποιαδήποτε υπηρεσία ή λειτουργικότητα που προσφέρει η Εφαρμογή. Παραδείγματα Υπηρεσίας είναι η Τηλεϊατρική, το Hypo-Alert, ο υπολογισμός προτεινόμενης ινσουλίνης και άλλες.
Δεδομένα Χρηστών: Όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται στην Εφαρμογή συμπεριλαμβανομένων και των όσων αποστέλλονται από το Χρήστη στην Υπηρεσία ΤηλεΙατρικής, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Συνεργάτες: Κάθε τρίτος με τον οποίο η DI συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και μπορεί να περιλαμβάνει μετόχους, διευθυντές, υπαλλήλους, προϊστάμενους, συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες κλπ , καθώς και κάθε θυγατρική της Εταιρείας.
Περιεχόμενο: Για τους σκοπούς των Όρων Χρήσης, ο όρος «Περιεχόμενο» περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, λογισμικό, σενάρια, γραφικά και διαδραστικές λειτουργίες που δημιουργούνται, από την DI ή από τρίτους για λογαριασμό της ή τους Υποστηρικτές και παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας.
Ιστοσελίδα: https://www.diabetesinnovations.gr
Λογισμικό: Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της Εφαρμογής και για τη Λειτουργία και Χρήση των Υπηρεσιών.
2.2 Άρθρο και τίτλοι παραγράφων δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία των Όρων Χρήσης.
2.3 Λέξεις στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και το αντίστροφο.
2.4 Αναφορά σε ένα φύλο περιλαμβάνει αναφορά στα άλλα φύλα.
2.5 Αναφορά σε διάταξη νόμου περιλαμβάνει και οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση, ή την εκ νέου θέση του σε ισχύ και περιλαμβάνει κάθε παράγωγη νομοθεσία που είναι σε ισχύ βάσει αυτής.
2.6 Όπου, τυγχάνει εφαρμογής, αναφορά στην παρούσα Σύμβαση στον Χρήστη, θα περιλαμβάνει επίσης τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη.

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 To D-Partner είναι μια εφαρμογή smartphone για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS, η οποία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαφορετικές «μορφές» του διαβήτη, παρέχει ένα «έξυπνο» και εύκολο τρόπο διαχείρισης της γλυκόζης, καθιστώντας την καθημερινή ζωή με διαβήτη πιο εύκολη.
3.2 Η Εφαρμογή διατίθεται δωρεάν στους Χρήστες, οι οποίοι μπορούν να την κατεβάσουν από το Google Play και το Apple i-Store, έχοντας αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Το κατέβασμα (downloading) της Εφαρμογής ενδέχεται να υφίσταται χρεώσεις, ανάλογα με το πακέτο χρέωσης του κάθε χρήστη.
3.3 Τα ακόλουθα ισχύουν για κάθε χρήση της Υπηρεσίας σε σχέση με την Εφαρμογή:
3.3.1 Τόσο ο Χρήστης όσο και η DI αναγνωρίζουν ότι η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της DI μόνο και όχι με την Apple ή την Google και ότι η Apple ή η Google δεν είναι υπεύθυνες για την Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο.
3.3.2 Για τη χρήση της Εφαρμογής χορηγείται στον Χρήστη μια άδεια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη δυνάμενη να υπο-αδειοδοτηθεί. Η Εφαρμογή και οι Υπηρεσίες δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για ιδιωτική, προσωπική, μη – εμπορική χρήση εκ μέρους του Χρήστη, με την επιφύλαξη όλων των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης.
3.3.3 Ο Χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή μόνο από συσκευή με λειτουργικό iOS ή Android.
3.3.4 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Apple / Google δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να παράσχουν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή.
3.3.5 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η DI και όχι η Apple ή η Google, είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων που αυτός / αυτή ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να έχει σε σχέση με την Εφαρμογή.
3.3.6 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε περίπτωση αξίωσης οποιουδήποτε τρίτου ότι η Εφαρμογή, ή η χρήση της Εφαρμογής, παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η DI και όχι η Apple ή η Google, θα είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την υπεράσπιση, το διακανονισμό και την απαλλαγή από οποιαδήποτε τέτοια αξίωση περί παραβίασης.
3.3.7 Τόσο ο Χρήστης όσο και η DI αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Apple/Google/και οι θυγατρικές της Apple/Google είναι τρίτοι δικαιούχοι της παρούσας Σύμβασης, και ότι με την αποδοχή του Χρήστη της παρούσας Σύμβασης, η Apple/Google θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να εφαρμόσει αυτή τη Σύμβαση κατά αυτού/αυτής ως τρίτος δικαιούχος συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας.
3.4 Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης ή με οποιονδήποτε όρο της παρούσας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή και την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας από το Χρήστη σημαίνει ότι ο Χρήστης έχει αμετάκλητα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και αυτός/αυτή συμμορφώνεται με αυτούς και τους αποδέχεται κάθε φορά που αυτός/ αυτή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.
3.5 Η DI διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει το σύνολο ή μέρος των Όρων Χρήσης, ή να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα ή στέλνοντας e-mail στο Χρήστη. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή – τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει τους Όρους Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών από το Χρήστη μετά την ανάρτηση τυχόν αλλαγών στους Όρους Χρήσης, συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.
3.6 Με την επιφύλαξη της αποδοχής των Όρων Χρήσης εκ μέρους του Χρήστη, η DI θα παρέχει τις ακόλουθες ενδεικτικά υπηρεσίες για τον Χρήστη:
3.6.1 πρόσβαση στην σελίδα ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς της Εφαρμογής https://www.diabetesinnovations.gr/DPartner μέσω της Ιστοσελίδας
3.6.2 Όλα τα δεδομένα, κείμενα, εικόνες, ήχους, βίντεο και περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας, ή έχουν αναπτυχθεί μέσω του API της DI
3.6.3 οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά που προστίθενται ή αυξάνουν την Υπηρεσία.
3.7 Δεν επιτρέπεται στο Χρήστη ούτε στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη, η πρόσβαση, αποθήκευση, διανομή ή η μετάδοση Ιών, ή οποιουδήποτε υλικού κατά τη διάρκεια της χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών που: (i) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, παράνομο, ενοχλητικό ή φυλετικά ή εθνικά προσβλητικό, (ii) διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα, (iii) απεικονίζει εικόνες σεξουαλικής φύσης, (iv) προωθεί την παράνομη βία, (v) γεννά διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το γενετήσιο προσανατολισμό, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή (vi) προκαλεί βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία.
3.8 Ο Χρήστης δεν πρέπει και δεν πρέπει να επιτρέπει στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες:
3.8.1 εκτός από τις περιπτώσεις που μπορεί να επιτρέπεται από οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, το οποίο είναι ανίκανο αποκλεισμού με συμφωνία μεταξύ των μερών και εκτός στο βαθμό που επιτρέπεται ρητώς σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης:
(α) να προσπαθεί να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα, να αναδημοσιεύσει, να κατεβάσει, να αποσυναρμολογήσει, να απεικονίσει, να μεταδώσει ή να διανείμει το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα του Λογισμικού σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο ή με οποιοδήποτε μέσο ή
(β) να προσπαθεί να αντιστρέψει τη μεταγλώττιση, να αποσυναρμολογήσει, να αποσυμπιέσει ή με άλλο τρόπο να μειώσει σε μορφή ανθρωπίνως αντιληπτή το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ή
(γ) να έχει πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών, προκειμένου να οικοδομήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, η οποία ανταγωνίζεται την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες της ή
(δ) να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες για να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους, εκτός όπου αναφέρεται ρητά στην παρούσα ή στην Ιστοσελίδα ή
(ε) να χορηγεί άδεια, να πωλεί, να ενοικιάζει, να μισθώνει, μεταβιβάζει, να εκχωρεί, να διανέμει, να προβάλλει, να αποκαλύπτει, ή αλλιώς να εκμεταλλεύεται εμπορικά, να καθιστά υπηρεσίες διαθέσιμες σε οποιονδήποτε τρίτο , εκτός από τον εαυτό του ή τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη , ή
(στ) να προσπαθήσει να αποκτήσει ή να βοηθήσει τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή/και στα Δεδομένα, εκτός αυτών που παρέχονται βάσει της παρούσας.
3.9 Ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή χρήση των Υπηρεσιών και, σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης, να ειδοποιεί αμέσως την DI στο support@diabetesinnovations.gr.
3.10 Επί παραδείγματι, και όχι περιοριστικά, οι Χρήστες ή/και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες δεν πρέπει:
3.10.1 Να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αλλά για εκείνους που ορίζονται στην παρούσα.
3.10.2 Να μεταδίδει οποιοδήποτε ιό στο Λογισμικό.
3.10.3 Να ανεβάζει οποιοδήποτε ανήθικο Περιεχόμενο ή / και οποιοδήποτε παράνομο, δυσφημιστικό ή απειλητικό δεδομένο και περιεχόμενο.
3.10.4 Να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με τέτοιο τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέρονται και τη φήμη της DI ή / και των Συνεργατών της.
3.10.5 Να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με τέτοιο τρόπο που μπορεί να εμποδίσει τη χρήση της Υπηρεσίας από άλλους Χρήστες.
3.10.6 Να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία: (i) θα συνιστούσε παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού, (ii) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιοδήποτε τρίτου, (iii) είναι απειλητική, υβριστική, ενοχλητική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία, παραπλανητική, δόλια, που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλου, βασανιστική, άσεμνη, προσβλητική ή βλάσφημη, ή (iv) με την οποία υποδύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
3.11 Ως προϋπόθεση για τη χρήση της Εφαρμογής, ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης ή άλλους κανόνες ή πολιτικές που εφαρμόζει η DI κατά καιρούς. Οι Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε Περιεχομένου) παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Επιπλέον, ο Χρήστης οφείλει (άμεσα ή έμμεσα): (i) να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της DI (ή τρίτων παρόχων της), (ii) να μην παρεμβαίνει ή να προσπαθήσει να παρέμβει στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που διεξάγονται σχετικά με την Υπηρεσία, (iii) να μην παρακάμπτει οποιαδήποτε μέτρα της DI που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εμποδίσει ή να περιορίσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία (ή σε τμήματα αυτής), (iv) να μην αποκρυπτογραφήσει, αποκωδικοποιήσει, αποσυναρμολογήσει ή άλλως προσπαθήσει να αντλήσει οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ή υποκείμενες ιδέες ή αλγόριθμους οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας, εκτός του περιορισμένου βαθμού που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ρητά αυτόν τον περιορισμός, (v) να μην τροποποιήσει, μεταφράσει, ή με άλλο τρόπο δημιουργήσει παράγωγα έργα οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, ή (vi) να μην αντιγράψει, ενοικιάσει, εκμισθώσει, διανείμει, ή διαφορετικά να μην μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων που αυτός / αυτή λαμβάνει με το παρόν.
3.12 Τυχόν Δεδομένα που «ανέβηκαν» στην Υπηρεσία Τηλεϊατρικής από το Χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσης της, πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που εμφανίζεται στο λογαριασμό του/της και για τη διατήρηση της ασφάλειας των εφαρμογών και οποιωνδήποτε πληροφοριών εισάγει ο Χρήστης στην Εφαρμογή. Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί ή θα αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό άλλου χρήστη χωρίς τη ρητή άδεια του. Ο Χρήστης θα ενημερώνει αμέσως την DI γραπτώς για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του/της, ή οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού που σχετίζεται με παραβίαση ασφάλειας που γνωρίζει. Η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.
3.13 Χρήση των Πληροφοριών: Εάν ο Χρήστης δημιουργεί, μεταδίδει, υποστηρίζει, παρουσιάζει ή άλλως καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών που έχει στη διάθεση του ενώ χρησιμοποιεί την Υπηρεσία), οφείλει να παρέχει μόνο τις πληροφορίες που κατέχει ή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί. Όταν ο Χρήστης παρέχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες μέσω της Υπηρεσίας, δίνει στην DI την άδεια να χρησιμοποιεί πλήρως και να εκμεταλλεύεται τις εν λόγω πληροφορίες με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας. Ωστόσο, η DI μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστη, όπως επιτρέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της DI, καθώς και από το εφαρμοστέο δίκαιο. Ο Χρήστης πρέπει να επανεξετάσει την Πολιτική Απορρήτου της DI για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η DI χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του/της. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης και ενιαίο με αυτούς σύνολο.
3.14 Όχι Ιατρικές Συμβουλές: Η DI δεν προσφέρει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, και δεν ασχολείται με την πρακτική της ιατρικής. Οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται να είναι υποκατάστατο της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας και προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι Χρήστες θα πρέπει να επιδιώκουν πάντα τη συμβουλή ενός ιατρού ή άλλου ειδικευμένου φορέα παροχής υγείας με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους ή τη χρήση (ή συχνότητα) οποιουδήποτε φαρμάκου ή ιατρικής συσκευής. Δε θα πρέπει να αγνοήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή ή να καθυστερήσουν την αναζήτηση της, επειδή ο Χρήστης έχει διαβάσει κάτι σε κάποια Υπηρεσία. H Εφαρμογή δεν είναι ιατρός με ειδίκευση στον διαβήτη και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τον ιατρό του Χρήστη κατά οποιονδήποτε τρόπο.
3.15 Η Εφαρμογή προτίθεται να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των Χρηστών με διαβήτη. Επιπλέον, η Εφαρμογή μπορεί να είναι χρήσιμη για τον υπολογισμό της ινσουλίνης ανά γεύμα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, καθώς περιλαμβάνει μια μηχανή καταμέτρησης υδατανθράκων με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων με ανανεώσιμες πηγές διατροφής. Η εγκατεστημένη βάση δεδομένων τροφίμων προέρχεται από τον επίσημο οδηγό διατροφής της Πανελλήνιας Διαβητολογικής Εταιρίας για το έτος 2013 και περιλαμβάνει μια πληθώρα τροφίμων, με αντιστοιχίες ποσότητας φαγητού και γραμμάρια υδατανθράκων.
3.16 Η Εφαρμογή παρέχει μόνο συστάσεις και υποδείξεις, ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες δόσεις ινσουλίνης ενδέχεται να μην ισχύουν για το Χρήστη. Οι Χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή με προσοχή, πάντα υπό την επίβλεψη του γιατρού τους. Οι Χρήστες πρέπει να αποφασίσουν για τις δόσεις ινσουλίνης με δική τους ευθύνη και σε συνεργασία με τον ιατρό τους.
3.17 Η Εφαρμογή προσφέρει ένα πλήθος προειδοποιήσεων, υπενθυμίσεων και μηνυμάτων για ασθενείς κάθε τύπου διαβήτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης του διαβήτη (Standards of Medical Care in Diabetes—2014, Diabetes Care January 2014 vol. 37 no. Supplement 1; S14-S80).
3.18 Με τη λειτουργία της “Τηλεϊατρικής”, ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να ενημερώνει τακτικά την ηλεκτρονική ιατρική καρτέλα του/της σε μία φιλική και ενημερωτική διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει η Εφαρμογή. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση στον ιατρό του / της (ή σε όποιο άλλο πρόσωπο επιθυμεί) με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου του/της.
3.19 Η Εφαρμογή υποστηρίζει τους Χρήστες σε περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιμίας, ειδικά στην περίπτωση που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσουν μόνοι. Η λειτουργία του “Hypo-Alert” θα προσπαθήσει να εντοπίσει την πιθανή θέση του Χρήστη χρησιμοποιώντας τον δέκτη GPS της συσκευής και να την αποστείλει με ένα μήνυμα SMS σε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης που ο Χρήστης έχει καταχωρήσει στην Εφαρμογή, ζητώντας βοήθεια. Το περιεχόμενο του μηνύματος περιέχει έναν υπερσύνδεσμο (url link) της υπηρεσίας Google Maps, τον οποίο ο παραλήπτης μπορεί να ανοίξει με ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης ή την υπηρεσία Google Maps και να εντοπίσει την πιο πιθανή θέση του Χρήστη (με την προϋπόθεση πως η συσκευή του παραλήπτη έχει σύνδεση στο διαδίκτυο). Σε περίπτωση που η συσκευή του Χρήστη είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, το μήνυμα SMS περιέχει και τη διεύθυνση της πιο πιθανής θέσης του Χρήστη. Η ακρίβεια της γεωγραφικής θέσης του “Hypo-Alert” σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις δυνατότητες ακρίβειας γεω-εντοπισμού της συσκευής του Χρήστη.
3.20 Η Εφαρμογή προσφέρεται με την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, «Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.» και την υποστήριξη των εταιρειών Novo Nordisk και Vodafone.
3.21 Η Εφαρμογή, ως ένα σύνολο λειτουργιών-υπηρεσιών για τη διαχείριση του διαβήτη, προσφέρεται σε όλους τους συνδρομητές κινητής επικοινωνίας με μόνη εξαίρεση τις υπηρεσίες Τηλεϊατρική και Hypo-Alert, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά σε συνδρομητές Vodafone.
3.22 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες που παίρνει με βάση τις πληροφορίες και τα υλικά που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας. Εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρέχονται από την DI ή σε σχέση με την Υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ DI
4.1 Η DI διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μετά από έγερση ισχυρισμών και αξιώσεων από τρίτους ή από αρχές που σχετίζονται με το Περιεχόμενο), ή αν η DI έχει υποψίες ότι ο Χρήστης μπορεί να έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης, ή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
4.2 Η DI δεν είναι υπεύθυνη για, και δεν επιδοκιμάζει, οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων, ιστοσελίδων, ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, προϊόντων, δοκιμών, διαδικασιών, υπηρεσιών, απόψεων ή ιστοσελίδων που αναφέρονται στην Εφαρμογή.
4.3 Η DI επίσης, μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές συμφωνίες με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των Υποστηρικτών, δεν θα μοιράζεται ωστόσο κανένα προσωπικό δεδομένο (ευαίσθητο ή μη) των Χρηστών της Εφαρμογής είτε με τους Υποστηρικτές είτε με τρίτους.
4.4 Η DI θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημοσιεύσει στην Ιστοσελίδα και να ενημερώσει το Χρήστη για οποιαδήποτε προγραμματισμένη διακοπή της Εφαρμογής και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επικοινωνήσει με τον Χρήστη απευθείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να τον/την προειδοποιήσει πριν από την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού του/της στην Ιστοσελίδα. Η DI θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει τον Χρήστη για την διακοπή της Εφαρμογής και μέσα από την ίδια την Εφαρμογή με το κατάλληλο μήνυμα.
4.5 Ο διαδικτυακός τόπος της DI μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από διαδικτυακούς εμπόρους και άλλους τρίτους. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η DI δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτούς τους υπερ-συνδέσμους. Ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας για τις ιστοσελίδες τρίτων εάν αυτός/αυτή έχει οποιεσδήποτε ανησυχία σχετικά με τέτοιες συνδέσεις ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων τρίτων μερών υπόκειται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της κάθε ιστοσελίδας, και η DI δεν είναι υπεύθυνη επί αυτής.
4.6 Λήξη: η DI μπορεί να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, με ή χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή , αν αυτός/αυτή δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή η DI πιστεύει ότι αυτός/αυτή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης ή έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα που σχετίζεται με τη χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως εφόσον αυτός/αυτή αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η DI χρησιμοποιεί κυρίως αυτόματα μέσα για να ανακαλύψει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση και μη συμμόρφωση με τους Όρους, οι οποίες είτε βασίζονται σε λογισμικό ή ισχυρισμούς τρίτων.
4.7 Απενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή ορισμένων εξ΄ αυτών μπορεί να οδηγήσει σε κατάσχεση και καταστροφή όλων των πληροφοριών και δεδομένων του Χρήστη. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να λήξει το λογαριασμό του / της, μπορεί να το πράξει με τη μη χρήση της Υπηρεσίας ή/και με τη διαγραφή της Εφαρμογής. Όλες οι διατάξεις των Όρων Χρήσης, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να ισχύουν και μετά τη λήξη, θα συνεχίσουν να ισχύουν κατόπιν της λήξης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποποίησης εγγύησης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης .
4.8 Επιπλέον, η DI διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών για τεχνικούς λόγους (αναβάθμιση κλπ). Εάν μία τέτοια διακοπή διαρκεί περισσότερο από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η DI θα ενημερώνει τους Χρήστες για την εν λόγω διακοπή, με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της και στην Eφαρμογή.
4.9 Η DI εγγυάται ότι κατά την παροχή της Εφαρμογής συμμορφώνεται με όλη την ισχύουσα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τις οδηγίες και κανονισμούς των αρμοδίων αρχών.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1 Ο Χρήστης εγγυάται, δηλώνει και αμετάκλητα αποδέχεται ότι:
5.1.1 Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική του/της ευθύνη και ότι αυτός/αυτή είναι ο μόνος υπεύθυνος/η για κάθε δράση και/παράλειψη κατά τη χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας.
5.1.2 Η διαβίβαση δεδομένων από την Εφαρμογή στην διαδικτυακή βάση δεδομένων της DI για το σκοπό της εγγραφής του Χρήστη ή της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής υπόκειται σε τεχνικούς περιορισμούς, όπως προσωρινή ή μόνιμη διακοπή σύνδεσης στο Διαδίκτυο από τον εκάστοτε πάροχο ή καθυστερήσεις που πιθανόν αποδίδονται στη χρήση των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών και της σχετικής τεχνολογίας.
5.1.3 Κάθε φορά που ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, έχει το δικαίωμα και την εξουσία να το πράξει.
5.1.4 Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, αυτός/αυτή και ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία και δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
5.1.5 Αυτός/αυτή είναι ο/η μόνη υπεύθυνος/η για την ακρίβεια των Δεδομένων του Χρήστη και οποιουδήποτε Περιεχομένου ή άλλων στοιχείων που παρέχονται από αυτόν/αυτή, και για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων.
5.1.6 Σε σχέση με τα δεδομένα του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, ο Χρήστης δια της παρούσας διαβεβαιώνει και δηλώνει ότι αυτός/αυτή είναι ο/η μόνος/η υπεύθυνος/η για τη συλλογή των δεδομένων του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι αυτός/αυτή είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη και η DI είναι ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων του.
5.2 Οι Χρήστες θα πρέπει:
5.2.1 Να διασφαλίζουν τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασής τους και να μην τους παρέχουν σε οποιονδήποτε τρίτο.
5.2.2 Να ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση την DI στο support@diabetesinnovations.gr σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ονομάτων χρηστών και των κωδικών τους, αλλιώς φέρουν την ευθύνη για κάθε δράση και / ή παράλειψη που εμφανίζεται στο λογαριασμό τους.
5.2.3 Να ειδοποιούν την DI χωρίς καθυστέρηση στο support@diabetesinnovations.gr για κάθε ενέργεια ή / και παράλειψη που θεωρείται μόνο παραβίαση των Όρων Χρήσης από οποιονδήποτε Χρήστη / Εξουσιοδοτημένο Χρήστη ή / και οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
5.2.4 Να προβαίνουν σε τυχόν ενημερώσεις σε σχέση με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
5.3 Οι Χρήστες αμετάκλητα δηλώνουν ότι:
5.3.1 Έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου) και ότι ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης έχει επίγνωση των Όρων και των υποχρεώσεών τους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους τους.
5.3.2 Έχουν λάβει τη νομική συγκατάθεση από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους για τους σκοπούς των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
6.1 Ο Χρήστης οφείλει να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την DI και τους Συνεργάτες της, από οποιαδήποτε υποχρέωση σε αποζημίωση από αξιώσεις και έξοδα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό εύλογες δικηγορικές αμοιβές, που προκύπτουν από ή σε σχέση με (i) παραβίαση εκ μέρους του/της ή υποτιθέμενη παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, (ii) ν παραβίαση εκ μέρους του/της οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, σύμβασης, πολιτικής, κανονισμού ή άλλης υποχρέωσης, (iii) την παραβίαση εκ μέρους του/της δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου (προσωπικά ή μη) και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (iv) την παράβαση ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων της DI. Η DI διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε Αποζημίωση από τον Χρήστη, στην οποία περίπτωση ο Χρήστης θα βοηθήσει και θα συνεργαστεί με την DI σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα. Ο Χρήστης όντας το Μέρος που Αποζημιώνει μπορεί να συνάπτει διακανονισμό μόνο αν (i) περιλαμβάνει αποκλειστικά την πληρωμή ζημιών από το Χρήστη και περιλαμβάνει απαλλαγή της DI. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση θα υπόκειται σε γραπτή συγκατάθεση του Αποζημιούμενου Μέρους (χωρίς να απορρίψει αδικαιολόγητα ή να καθυστερήσει).

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
7.1 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ.
7.2 Η DI KAI OI ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ: (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, (Β) ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΙΟΥΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Γ) ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, (Δ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ή (Ε) Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΛΑΘΗ.
7.3 ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η DI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ: (Α) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙNONTAI ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY XΡΗΣΤΗ, Ή (Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ, (Γ) ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
7.4 Η DI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΝΩ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ/ΑΥΤΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
7.5 ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
8.1 ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η DI (OYTE OI ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ) ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ι) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (II) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (III) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η DI ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΟΙAΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΖΗΜΙΕΣ.
8.2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η DI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ (Α) ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, (Β) ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, (Γ) ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
8.3 Η DI ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ YΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΛΑΘΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DOWN TIME, ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΦΘΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ DI, ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή / ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.
8.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

9. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
9.1 Από τη στιγμή που ο Χρήστης «κατεβάσει» την Εφαρμογή στην έξυπνη συσκευή του, για να μπορεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών της, οφείλει να εγγραφεί στην Εφαρμογή. Η διαδικασία εγγραφής του Χρήστη στην Εφαρμογή υλοποιείται από την τεχνική double opt-in, σύμφωνα με την οποία ο Χρήστης καλείται να επαληθεύσει την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει επιλέξει και δηλώσει στη DI ως όνομα εισόδου (login name), απαντώντας στο σχετικό email που του αποστέλλει αυτοματοποιημένα η DI. Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τo όνομα εισόδου είναι αναγκαίο για να μπορεί ο Χρήστης να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Τηλεϊατρική. Επομένως μέχρι το στάδιο της εγγραφής η DI συλλέγει το email και τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη για το σκοπό της επαλήθευσης της εγγραφής του και της άδειας εισόδου κάθε φορά που κάνει χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας της Τηλεϊατρικής.
9.2 Η DI ΟΥΔΕΝ δεδομένο συλλέγει του Χρήστη είτε αυτό είναι προσωπικό ή μη, ευαίσθητο ή όχι, με το «κατέβασμα» της Εφαρμογής στην έξυπνη συσκευή του και τη χρήση των Υπηρεσιών της, πλην της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής, όπως αναλύεται κατωτέρω. Επομένως τα στοιχεία που εισάγει ο Χρήστης στην Εφαρμογή αποθηκεύονται στην έξυπνη συσκευή του και η DI ουδεμία πρόσβαση σε αυτά έχει και άρα ουδεμία επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα των Χρηστών από τη DI. Ρητά επισημαίνεται ότι η Εφαρμογή ουδέν στοιχείο συλλέγει από τα αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη κατά τη χρήσης της από αυτόν.
9.3 Ειδικότερα για την Υπηρεσία Hypo-Alert, η DI δεν έχει καμία γνώση της γεωγραφικής θέσης του Χρήστη και κανένα δεδομένο του Χρήστη δεν δίδεται στη DI. Η αποστολή της θέσης του Χρήστη που πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό κινητού που έχει δηλώσει ο Χρήστης, γίνεται απευθείας από τον Χρήστη χωρίς καμία ανάμειξη της DI.
9.4 Με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής ο Χρήστης αναγνωρίζει, κατανοεί και συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του που ο ίδιος αποφασίζει να «ανεβάσει» στην Υπηρεσία Τηλεϊατρικής, από τη DI για τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών για όσο διάστημα επιθυμεί ο Χρήστης η DI να «φιλοξενεί» τα δεδομένα του.
9.5 Με το «κατέβασμα» της εφαρμογής ο Χρήστης δίνει στην DI τη ρητή άδειά του επεξεργασίας και διατήρησης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής.
9.6 Η DI ρητά δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ιδιόκτητους διακομιστές (dedicated servers) για τη φιλοξενία των δεδομένων που ο Χρήστης ανεβάζει στην Υπηρεσία της Τηλεϊατρικής που βρίσκονται στο datacenter της εταιρείας Hetzner στο Falkenstein της Γερμανίας και υποστηρίζονται τεχνικά από την Ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου TopHost <www.tophost.gr>.
9.7 Ο Χρήστης διασφαλίζει ότι οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες έχουν ενημερωθεί και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των δεδομένων τους (email) από τη DI με σκοπό την αποστολή σε αυτούς μηνύματος με σκοπό την είσοδό τους στην Υπηρεσία. Για τη διαδικασία σύνδεσης του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη στην Ηλεκτρονική Καρτέλα του Χρήστης, η DI ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία αναφορικά με τα δεδομένα (email και συνθηματικό εγγραφής) του Χρήστη και ο Χρήστης ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών, οπότε και φέρει και την ευθύνη.
9.8 Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε νομικό και τεχνικό μέτρο και μέσω για την αντιμετώπιση τυχόν μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή βλάβης τους. Ειδικότερα η διαδικασία εγγραφής του Χρήστη και η μεταφορά δεδομένων από την Εφαρμογή  στην διαδικτυακή βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Τηλεϊατρικής της DI, πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTPS, το οποίο στηρίζεται  στο ασφαλές στρώμα υποδοχών SSL/TLS.
9.9 Τα δεδομένα των Χρηστών (όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) Χρήστη ως όνομα εισόδου/εγγραφής, συνθηματικό εγγραφής, τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας και αριθμός συσκευής ΙΜΕΙ) αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στην διαδικτυακή βάση δεδομένων της DI. Η DI, ως διαχειριστής και υπεύθυνη της σωστής και ομαλής λειτουργίας των διακομιστών και της βάσης δεδομένων, δύναται να εντοπίσει κακόβουλες καταχωρήσεις και να τις διαγράψει από τη βάση δεδομένων.
9.10 Για κανένα άλλο λόγο, η DI δεν ταυτοποιεί, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, μοιράζεται, μεταβιβάζει ή πουλάει τα αποθηκευμένα δεδομένα του Χρήστη.
9.11 Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή ο Χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που η DI φιλοξενεί προκειμένου να του παρέχει την Υπηρεσία της Τηλεϊατρικής, μέσω της ηλεκτρονικής του καρτέλας και να τροποποιεί ή διαγράφει αυτά κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
9.12 Ο Χρήστης θα κατέχει όλα τα δικαιώματα, τίτλους και τα συμφέροντα επί του συνόλου των Δεδομένων του και έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα των Δεδομένων του.
9.13 Η DI θα μεριμνήσει για την αποθήκευση των Δεδομένων του Χρήστη, μέχρι ο Χρήστης να διαγράψει το προφίλ του/της μέσα από την ηλεκτρονική ιατρική καρτέλα που συντηρεί στους διακομιστές της DI.
9.14 Μετά την ακύρωση ή λήξη της Υπηρεσίας της Τηλεϊατρικής, το σύνολο των Δεδομένων του Χρήστη διαγράφονται από τα αρχεία της DI.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10.1 Δεδομένα. Ο Χρήστης θα είναι κάτοχος των Δεδομένων του/της, ενώ η DI μπορεί να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει στοιχεία του Χρήστη αποκλειστικά και μόνο:
10.1.1 ως συγκεντρωτικά στατιστικά χρήσης της Υπηρεσίας
10.1.2 για την παροχή, λειτουργία, διαχείριση, διατήρηση και βελτίωση των Υπηρεσιών
10.1.3 σε Υπεργολάβους και άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της DI που πρέπει να τα γνωρίζουν και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τα τηρούν εμπιστευτικά.
10.1.4 για να ασκήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης
10.1.5 αν και όπως απαιτείται από δικαστική απόφαση, νόμο, κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή
10.2 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η DI κατέχει και διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον για κάθε μία από τις Υπηρεσίες και τις προδιαγραφές και χαρακτηριστικά της Εφαρμογής και του πηγαίου κώδικα αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των προγραμμάτων λογισμικού, εννοιών, μεθοδολογιών, τεχνικών, μοντέλων, προτύπων, αλγορίθμων, εμπορικών μυστικών, διαδικασιών, πληροφοριών, υλικών, πηγαίων κωδίκων και της τεχνογνωσίας που περιέχονται σε αυτούς, όλων των τροποποιήσεων, ενημερώσεων, βελτιώσεων και των παράγωγων εργασιών τους, όλων των εγγράφων και των εγχειριδίων που σχετίζονται με αυτά και όλες τις άλλες πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας), για το όνομα D-Partner και Diabetes Innovations ή οποιαδήποτε παράγωγα αυτών, καθώς και για τυχόν άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα που ανήκουν ή ελέγχονται από την DI και τίθενται στη διάθεση του Χρήστη μέσω των Υπηρεσιών ή άλλως κατωτέρω, και για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα για το σύνολο των ανωτέρω. Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η DI κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων λογισμικού και τεχνολογιών που σχετίζονται με αυτά, καθώς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, ενημερώσεων, βελτιώσεων και των παράγωγων εργασιών αυτών.
10.3 Χρήση της javascript βιβλιοθήκης γραφικών “flot”: H βιβλιοθήκη γραφικών “FLOT” αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (copyright) των IOLA και Ole Laursen, 2007-2009. Παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και χρησιμοποιείται από την Εφαρμογή κατόπιν αδείας, όπως περιγράφεται στην αγγλική έκδοση των Όρων Χρήσης, υπό την παράγραφο “11. UTILIZATION OF THE FLOT JAVASCRIPT PLOTTING LIBRARY”.

11. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Με βάση τις αιτήσεις του Χρήστη και λάθη λογισμικού που σημειώνονται, η DI παρέχει ενημερώσεις της Εφαρμογής σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πόρους υποστήριξης ή επικοινωνήσει με την υποστήριξη της DI με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο support@diabetesinnovations.gr. Η DI δεν παρέχει καμία υπόσχεση σχετικά με το πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί στο αίτημα του Χρήστη για υποστήριξη, ή ότι θα είναι σε θέση να διορθώσει τυχόν προβλήματα που οι Χρήστες μπορεί να έχουν. Οποιεσδήποτε προτάσεις από την DI σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται ως εγγύηση.

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η DI δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, εάν κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης ή από την άσκηση της δραστηριότητάς της, με πράξεις, γεγονότα, παραλείψεις ή ατυχήματα πέραν εύλογου ελέγχου της DI, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό απεργιών, καταστροφής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή μεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου, φυσικών φαινομένων, πολέμου, κακόβουλης ζημιάς εξέγερσης ή αθέτησης των προμηθευτών ή των υπεργολάβων.

13. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗΣ
Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα προορίζεται ή θα λειτουργήσει για να δημιουργήσει συνεργασία μεταξύ της DI και των μερών ή θα επιτρέπει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να ενεργεί ως πράκτορας για το άλλο και κανένα μέρος δεν θα έχει την εξουσία να ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του άλλου ή διαφορετικά να δεσμεύει το άλλο με οποιονδήποτε τρόπο.

14. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη έκφραση της συμφωνίας των μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, υποχρέωση, σύμβαση, γραπτή ή προφορική μεταξύ της DI και του Χρήστη.

15. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η αποτυχία ενός Μέρους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο βάσει της παρούσας Σύμβασης ή να θέσει σε ισχύ την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, δεν θεωρείται ότι είναι παραίτηση από το δικαίωμα, ούτε ότι λειτουργεί για να απαγορεύσει την άσκηση ή την επιβολή αυτού σε οποιοδήποτε χρόνο ή σε μετέπειτα χρόνους. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο καταστεί άκυρο, παράνομο ή μη εκτελεστό σε οποιοδήποτε βαθμό, ο όρος αυτός δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση.

16. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβασης, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της DI. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση πραγματοποιείται σε αντίθεση με τη διάταξη αυτή, αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι ο Χρήστης παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για την DI.

17. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, αριθμών φαξ κλπ) που απαιτείται από το νόμο ή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, πρέπει να είναι γραπτή.

18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
18.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, ή η εφαρμογή αυτής σε οποιοδήποτε άτομο ή περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη βάσει οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, η ακυρότητα δε αυτή ή μη εκτελεστότητα δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Σύμβασης που μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς την ανίσχυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη, ή η εφαρμογή της διάταξης αυτής σε άλλα πρόσωπα ή καταστάσεις, και για το σκοπό αυτό, οι διατάξεις της παρούσας μπορούν να διαχωριστούν.
18.2 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και κάθε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας υποβάλλεται αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

19 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
19.1 Για το D-Partner, Η DI είναι κάτοχος της σχετικής Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με Ευαίσθητα Δεδομένα – άρθρο 7 Ν.2472/97 από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΝ/ΕΞ/1496-2/14-11-2014.

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr