Όροι & προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η χρήση του diabetesinnovations.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή ο «Δικτυακός Τόπος» ή «diabetesinnovations.gr») και των Υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της περιήγησή σας σε αυτό, συνεπάγεται την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Απορρήτου. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση ή περιήγηση της Ιστοσελίδας!
Το diabetesinnovations.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους Επισκέπτες/Χρήστες/Μέλη, σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των τροποποιήσεών τους.
Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Γενικοί Όροι») χρήσης των Υπηρεσιών του diabetesinnovations.gr σκοπό έχουν να καθορίσουν (α) τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DIABETES INNOVATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και Διακριτικό Τίτλο «Diabetes Innovations Ε.Π.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία έχει συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα (Αρ. εγγραφής ΓΕΜΜΗ 128394207000) και εδρεύει στη Νίκαια Αττικής (Θεσσαλονίκης 3, ΤΚ 18453), παρέχει τις Υπηρεσίες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο στους Επισκέπτες/Χρήστες/Μέλη, καθώς και (β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επισκεπτών/Χρηστών/Μελών του diabetesinnovations.gr.
Συστήνεται στους Επισκέπτες/Χρήστες/Μέλη του diabetesinnovations.gr να διαβάζουν τους Γενικούς Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους παρόντες Γενικού Όρους θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στο Δικτυακό τόπο. Κάθε χρήση του diabetesinnovations.gr και των Υπηρεσιών του κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των Επισκεπτών/Χρηστών/Μελών του των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
To diabetesinnovations.gr αποτελεί έναν διαδικτυακό τόπο με σκοπό να προσφέρει επαρκή ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη, πληροφορίες για τον ίδιο τον διαβήτη, γύρω από την διατροφή, άσκηση και τη ζωή των ανθρώπων με αυτήν την πάθηση.
Το περιεχόμενο του diabetesinnovations.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («Περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.
Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά στον σακχαρώδη διαβήτη και στην οποιαδήποτε άλλη πάθηση αντιμετωπίζετε. Το diabetesinnovations.gr δεν παρέχει προσωπική ιατρική διάγνωση ή εξειδικευμένη θεραπευτική συμβουλή. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου, κειμένου, σχολίου κτλ που διαβάσατε στο diabetesinnovations.gr.
Το diabetesinnovations.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος Επισκέπτης/Xρήστης του diabetesinnovations.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σε αυτό, το προσωπικό του diabetesinnovations.gr, ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενέργεια που θα γίνει βάση αυτής της Ιστοσελίδας.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μέσω της Ιστοσελίδας, παρέχεται στον Επισκέπτη/Χρήστη η δυνατότητα λήψης της εφαρμογής D-Partner, μια εφαρμογή διαχείρισης του διαβήτη για συσκευές smartphones και tablets με λειτουργικό Android και iOS που έχει κατασκευαστεί και ανήκει αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου στην Εταιρεία και που σκοπό έχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή με διαβήτη. Η λήψη της εφαρμογής πραγματοποιείται με χρήση υπερσυνδέσμων προς το Google Play και το iOS AppStore, αντίστοιχα.
Η εφαρμογή D-Partner προσφέρει ένα πλήθος προειδοποιήσεων, υπενθυμίσεων και μηνυμάτων για ασθενείς κάθε τύπου διαβήτη και διέπεται από τους νομικά δεσμευτικούς και ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αυτής.
Η χρήση της εφαρμογής D-Partner και οι συναφείς προς αυτή υπηρεσίες που διατίθενται από την Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή, όπως τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες, όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου, είναι διαθέσιμη στη Ιστοσελίδα.

3. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από άλλους Επισκέπτες/Χρήστες/Μέλη. Ο Επισκέπτης/Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Δικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτούς. Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης, με το παρόν εγγυάται και συμφωνεί:
(α) να μην παραβιάζει οποιαδήποτε κείμενη νομοθεσία, (β) να μην παραθέτει πληροφορίες συκοφαντικές, δυσφημιστικές για την Εταιρεία, (γ) να μην παραθέτει πληροφορίες άσεμνες ή που περιέχουν ή παραπέμπουν σε υλικό πορνογραφικό και εν γένει παράνομο με χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Διαδικτυακού Τόπου, (δ) να μην προωθεί περιεχόμενο διακρίσεων και βίας με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία με χρήση της Υπηρεσίας και/ή του Διαδικτυακού Τόπου, (ε) να μην εμπεριέχει και δημοσιοποιεί μέσα από τον παρόντα Δικτυακό τόπο, οποιοδήποτε υλικό που συνιστά μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή παρενόχληση (μεταξύ άλλων, spamming), ή που παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο άλλου ή που ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα και που επισύρει αστικές ευθύνες ή παραβιάζει άλλως τις κείμενες διατάξεις.
Ο Επισκέπτης/Χρήστης αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτει, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του (του Επισκέπτη/Χρήστη που το προσθέτει). Το diabetesinnovations.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες του προσωπικού περιεχομένου ιδέες, απόψεις ή αντιλήψεις του Eπισκέπτη/Xρήστη. Ο Επισκέπτης/Χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιεί, καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύει.
Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σελίδων, σχολίων, υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου κτλ και για τον έλεγχο του περιεχομένου τους είναι οι Επισκέπτες/Χρήστες/Μέλη που τις δημιούργησαν, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Ομοίως η επίσκεψη οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Επισκεπτών/Χρηστών/Μελών.

4. ΠEΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του diabetesinnovations.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Η χρήση του diabetesinnovations.gr συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του diabetesinnovations.gr και των προμηθευτών του. Συνεπώς, το diabetesinnovations.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το diabetesinnovations.gr.
Το περιεχόμενο του diabetesinnovations.gr παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ.
Η Εταιρεία μέσω του diabetesinnovations.gr παρέχει μόνο πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού τόπου ως συμβουλή εκ μέρους της Εταιρείας.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι μεταδιδόμενες πληροφορίες που εμφανίζονται στο Δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβής, ακέραιες και αληθείς δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών.
Το diabetesinnovations.gr, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε βλάβες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, συμβόλαιο, βλάβη ή σε άλλη νομική θεωρία, και είτε ή όχι, το diabetesinnovations.gr, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε Επισκέπτες/Χρήστες/Μέλη του diabetesinnovations.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τυχόν αποκλείσεις στις πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.
Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων, αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. To diabetesinnovations.grσε καμία περίπτωση δεν συνιστά, δεν ελέγχει και δεν συνυπογράφει τυχόν διαφημιστικά, προωθητικά μηνύματα τρίτων, ούτε και το περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί από κάποιον τρίτο και φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού τόπου ή κάποιου άλλου site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του είναι καθαρό από ιούς ή οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να έχει μεταδοτικές ή καταστροφικές ιδιότητες και δηλώνει ότι δεν θα φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη, καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφεύγει τυχόν ζημιογόνες καταστάσεις εκ του λόγου αυτού.
Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στην παρούσα, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου από τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην Ιστοσελίδα. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης. Αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη ισοδυναμεί και με αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο diabetesinnovations.gr ή τους συντάκτες αυτού. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των Γενικών Όρων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λ.π. Η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του diabetesinnovations.gr και των συντακτών του.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Αποδέχεστε να υπερασπίσετε και να διασφαλίσετε το diabetesinnovations.gr, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συντάκτες και τους προμηθευτές, από κάθε κατηγορία, ενέργεια ή απαίτηση, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των εύλογων νόμιμων και λογιστικών εξόδων που απορρέουν ή υπολογίζεται ότι απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

8. ΓENIKOI OΡΟΙ
Όλοι οι παρόντες όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το diabetesinnovations.gr και διέπουν τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών ανάμεσα μας. Το παρόν διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Εσείς και το diabetesinnovations.gr συμφωνούμε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα των Δικαστηρίων της Αθήνας, αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη και τα σχετικά προκύψει συνεπεία της επίσκεψης σας στον παρόντα Δικτυακό τόπο και τυχόν χρήσης εκ μέρους σας των υπηρεσιών μας. Τυχόν αποτυχία του diabetesinnovations.gr στην άσκηση ή την επιβολή όρων ή διατάξεων των Γενικών Όρων δε συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του παρόντος κριθεί δικαστικώς και τελεσιδίκως άκυρη, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλομένων όπως φαίνονται από τη διάταξη, και ότι οι άλλες διατάξεις των όρων εγγραφής παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Share and Enjoy

Powered by weborient.gr